Privacy statement


20 april 2018

Wie zijn we?

Edmond Halley heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Daarnaast zijn we eigenaar van de website www. FinancieelVakWeb.nl, die gericht is op de beroepsgroep van financiële professionals. Deze privacy statement betreft FinancieelVakWeb.

Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 030-2510781
E-mail: Info@edmondhalley.nl
Website: www.edmondhalley.nl
Postadres: Computerweg 11, 3542 DP Utrecht

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

De website beschikt vanaf 1 juli 2018 niet meer over een abonnementsysteem of inlogmogelijkheid. De gegevens die je voor die tijd hebt opgegeven en de gebruiksgegevens bewaren we. Dit zijn ze:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • gegevens die nodig zijn om de site voor jou op maat te kunnen laten werken, zoals welke teksten je in je persoonlijke boeken hebt opgeslagen, of welke cursussen je bent gestart en wat je scores op kennisquizzen waren.
 • gegevens over de voor de website verschuldigde en betaalde bedragen en facturen;

2. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een product of een dienst;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie en de mogelijkheid om de website in zijn geheel aan een derde te verkopen, leasen, of verhuren.

3. Opslag, bewaartermijn en je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Factuurgegevens bewaren we conform de wettelijke richtlijnen daarvoor.

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming Judith Scherrenberg te bereiken via email adres scherrenberg@edmondhalley.nl of telefoonnummer 030 251 9881.
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
Let op

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

4. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

5. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we alleen doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo'n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, of, nadat we je daar over ge´nformeerd hebben, bij vervreemding, verhuur of lease van de website of het in beheer of ter beschikking van de website geven aan een derde op een andere wijze.

Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener;

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

6. Onze websites en cookies

Voor onze website hebben we nog een afzonderlijke cookieverklaring. Deze vind je ook op de website: FinancieelVakWeb.nl in de voetregel van de homepage.

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

7. Klachtrecht

Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met onze functionaris gegevensbescherming, Judith Scherrenberg.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.