Aftrekbaarheid kosten financiering


Op het moment dat er een eigen woning aangekocht wordt of een nieuwe hypotheek voor verbouwing of onderhoud wordt afgesloten kan mogelijk de financieringskosten in aftrek worden genomen. Hetgeen naast de rente op de eigenwoningschuld. Op moment dat de geldlening aan de fiscale voorwaarden voldoet zijn de volgende financieringskosten aftrekbaar:

  • Bemiddelingskosten voor het krijgen van uw hypotheek of lening, zoals advies- en afsluitkosten
  • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte
  • Taxatiekosten
  • Kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie
  • Bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst
  • Kosten van bouwdepot