AKW


AKW is de afkorting van Algemene Kinderbijslagwet. Deze wet is een volksverzekering. Deze wet regelt het recht op kinderbijslag voor kinderen tot en met 17 jaar van alle ingezetenen. Kinderen van 18jaar en ouder die onvoldoende eigen inkomsten hebben, zijn aangewezen op de Wet Studiefinanciering, deĀ  Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of de Wet Werk en Bijstand.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.