APF: eisen voor het verkrijgen van een vergunning


Het APF moet voldoen aan de volgende eisen vanuit de Pensioenwet  voor het verkrijgen van een vergunning van DNB:

DNB toetst bij de behandeling van de aanvraag van een vergunning of aan de aanvragende APF aan de vergunningvereisten voldoet. Hierbij dient de aanvrager de inhoudelijke stukken te leveren en te beschikken over voldoende vermogen. De lijst van eisen ziet op:

 • een minimaal weerstandvermogen 
 • de waarborging van goed bestuur
 • de uitbesteding aan derden
 • de samenstelling en taakverdeling van het bestuur
 • de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van het APF
 • het intern toezicht
 • de samenstelling en taken van de raad van toezicht
 • het minimum aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt
 • de geschiktheid en betrouwbaarheid van de (mede)beleidsbepalers
 • de tijd die bestuurders en leden van de raad van toezicht beschikbaar hebben voor de uitoefening van hun functie
 • de inhoud van de statuten
 • de inrichting van de organisatie van het APF, waardoor een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt gewaarborgd

De eisen zijn gericht op het bevorderen van de soliditeit van het APF. Daarmee wil DNB de belangen van deelnemers en pensioengerechtigden beschermen tegen het verliesrisico als gevolg van een tekortschietende kapitalisatie.

DNB ziet erop toe dat een APF de wettelijke eisen naleeft.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.