Arbocatalogus


Een arbocatalogus is onderdeel van het preventiebeleid van een werkgever om ziekteverzuim te voorkomen. In een arbocatalogus worden alle manieren vastgelegd waarop werkgevers kunnen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid aan arbeidsomstandigheden stelt. De overheid zorgt met de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling voor een wettelijk kader met zo min mogelijk regels. De werkgever legt in samenspraak met de werknemer de afspraken vast waarop invulling wordt gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften. De werkgever voert hiervoor overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. De Arbo catalogus wordt door de Inspectie SZ&W getoetst.

Een voorbeeld van een onderdeel van de arbocatalogus in de Thuiszorg is het Project Samen tegen agressie van De Hoop ggz: 
Het project bestaat uit een pakket maatregelen om agressie te voorkomen, het aantal voorvallen te beperken en om voorvallen van agressie op juiste wijze af te handelen. De Hoop ggz ontwikkelde hiervoor ondermeer een bewustwordingscampagne, een training voor medewerkers en cliënten en een emotiewijzer. Daarnaast is een agressiecoach onderdeel van het project. Deze agressiecoach helpt medewerkers agressievoorvallen te hanteren en zorgt voor afhandeling ervan via een nazorgloket. De ontwikkelde producten zijn te downloaden op de site van de Hoop ggz.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.