Backservice


Backservice houdt in dat bij een pensioenregeling op basis van eindloon verhogingen van de pensioengrondslag met terugwerkende kracht ook van toepassing zijn op dienstjaren die in het verleden liggen.

De pensioenuitvoerder berekent welke koopsom nodig is om de pensioenaanspraak aan te vullen over de verleden diensttijd. Dit is de backservicekoopsom. De werknemer heeft recht op evenredige verwerving van pensioenaanspraken volgens artikel 17 van de Pensioenwet.  Dit betekent dat de werkgever de premie die voortvloeit uit de backservice direct moet affinancieren. 

Als een werkgever de backservicekoopsom niet op tijd betaalt, zijn er twee regels in de Pensioenwet die hij overtreedt:

  1. de onderbrengingsplicht volgens artikel 23 van de Pensioenwet;
  2. de eisen inzake premiebetaling volgens artikel 26 van de Pensioenwet.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.