Belastbaarheidsprofiel


In het belastbaarheidsprofiel wordt omschreven wat de medische beperkingen en belastbaarheid van de verzekerde zijn en in welke mate de verzekerde nog belast kan worden. De medisch adviseur heeft door het verzamelen van informatie tijdens het schadetraject bij de controlerend arts en/of andere medische behandelaren van verzekerde de beperkingen kunnen bepalen die de arbeidsongeschiktheid veroorzaken. Deze beperkingen kunnen zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. De beperkingen worden omschreven in de functionele mogelijkheden lijst en gaat samen met de rapportage van de medisch adviseur naar de arbeidsdeskundige. Deze stelt de belastbaarheid vast van verzekerde, rekening houdend met de uitkomsten van de functionele mogelijkhedenlijst.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.