Casemanager


Bij (dreigend) langdurig verzuim dient de werkgever conform de Wet verbetering poortwachter (en in het kader van de re-integratie verplichtingen) een casemanager aan te wijzen. Een casemanager begeleidt een zieke werknemer tijdens het langdurig verzuim, en regisseert en bewaakt het re-integratie traject. De casemanager kan iemand uit het eigen bedrijf zijn (HR medewerker of leidinggevende) maar kan ook ingehuurd worden, bijvoorbeeld via een arbodienst

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.