Commanditaire vennootschap


Een commanditaire vennootschap (CV) is een officieel samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, ook wel vennoten genaamd. Deze rechtsvorm heeft veel overeenkomsten met een vennootschap onder firma (VOF), maar het verschil zit hem in het feit dat er bij een CV ook commanditaire vennoten betrokken zijn.

Zij zijn naast de beherende vennoten de stille vennoten en brengen alleen bedrijfskapitaal in.De gecommanditeerde of beherende vennoten nemen de dagelijkse leiding op zich en zijn het gezicht zijn van de onderneming.

Een commanditaire vennootschap kan uitkomst bieden wanneer men met één of meerdere andere ondernemers een bedrijf wilt starten, maar alleen financiers hebt gevonden die zich liever niet actief bemoeien met de bedrijfsvoering. Het gaat in dit geval vaak om lange termijn beleggers. 

De aansprakelijkheid van de stille vennoten beperkt zich tot (het verlies) van hun ingebrachte kapitaal. Voor de schulden van de CV zijn zij alleen hoofdelijk aansprakelijk op het moment dat zij zich toch besluiten te bemoeien met de bedrijfsvoering of wanneer hun naam wordt gebruikt in de CV.

De beherende vennoot is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de commanditaire vennootschap.

Andere ondernemingsvormen zijn de: 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.