Echtscheiding heeft grote impact op de financiële positie van de onderneming van de DGA


Een van de grootste risico's van pensioen in eigen beheer voor de BV is het risico van echtscheiding. De echtscheiding heeft meestal een grote impact op de financiele positie van de onderneming van de DGA.

Het DGA-pensioen wordt bij echtscheiding op dezelfde manier verdeeld als bij werknemers. Maar de DGA valt niet onder de Pensioenwet. Daarom is de wettelijke verdeling bij echtscheiding voor zowel ouderdomspensioen als partnerpensioen in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) geregeld. Deze wettelijke verdeling is alleen van toepassing bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van de DGA. De wettelijke verdeling geldt dus niet voor samenwonende DGA's. De Wvps is regelend recht. Er mag dus vanaf worden geweken als beide ex-echtgenoten daarmee instemmen. 

Een echtscheiding heeft mogelijk grote gevolgen voor het pensioen in eigen beheer. Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2007, kan de ex-echtgenoot eisen dat het deel van het pensioen dat aan hem of haar toekomt wordt afgestort bij een verzekeraar. Het af te storten kapitaal moet voldoende zijn om het deel waar de ex-echtgenoot recht op heeft in de toekomst uit te keren. Het af te storten bedrag wordt dus commercieel bepaald. Vaak heeft de BV hiervoor onvoldoende liquide middelen. Afstorting kan alleen worden voorkomen als de DGA kan aantonen dat de benodigde liquide middelen niet kunnen worden vrijgemaakt of van elders moeten komen, en daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt.

Als de DGA zijn pensioen heeft ondergebracht bij een verzekeraar, kan de verzekeraar het pensioen dat aan de ex-echtgenoot toekomt, afsplitsen. Verzekeren is dus een manier om dit risico te beperken.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.