Economische groei


Economische groei is de groei van het bruto binnenlands product (bbp). De economische groei geeft weer met hoeveel procent het bpp is gegroeid ten opzichte van de voorgaande periode.

Volgens cijfers van het Centraal Planbureau zal de Nederlandse economie in 2015 naar verwachting groeien met 1,25%. In 2014 was de economische groei 0,75%. Dat betekent dus dat het bbp in 2014 0,75% groter was dan 2013. En naar verwachting in 2015 1,25% groter dan in 2014.

Economische groeicijfers worden meestal gecorrigeerd voor inflatie: bij inflatie stijgen de prijzen van goederen en diensten wel maar er wordt niks extra geproduceerd. Bij economische groei gaat het om de reële economische groei, waarin prijsontwikkelingen niet meetellen.

De volgende begrippen hangen samen met economische groei:

Daarnaast is vertrouwen in de financiële sector belangrijk voor de economische groei.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.