Een lijfrenteverzekering afgesloten na 14 september 1999 met doorlopende premiebetaling na 01-01-2001


Voor lijfrenten met vanaf 14-09-1999 doorbetaalde premies geldt een overgangsregeling.
Om de betaalde premies van lijfrenteverzekeringen, afgesloten vóór 14 september 1999, ook vanaf 1 januari 2001 fiscaal aftrekbaar te maken, gold dat de polis vanaf 2001 aan de fiscale voorwaarden uit de Wet IB 2001 moest voldoen. Zijn de betaalde premies in aftrek gebracht op het inkomen in box 1, dan zijn alle lijfrente-uitkeringen volledig belast in box 1.


Indien de lijfrenteverzekering niet voldoet aan voorwaarden die de Wet IB 2001 stelt, of is de premie is hoger dan de maximale fiscale jaarlijkse aftrek, dan geldt vanaf 2001 de volgende overgangsregeling. Let op: voor alle hieronder genoemde lijfrenteverzekeringen geldt dat deze (moeten) zijn afgesloten vóór 14 september 1999.

Premielijfrenten met (geheel of deel) niet-aftrekbare premies vanaf 1 januari 2001

Is de niet-aftrekbare premie vanaf 2001 maximaal € 2.269 per kalenderjaar, dan vindt belastingheffing plaats als de lijfrente-uitkeringen het bedrag aan betaalde premies overschrijden.

Is de niet-aftrekbare premie hoger dan € 2.269 per kalenderjaar, dan geldt voor de toepassing van de saldomethode het volgende:

  • het saldo van de premies vanaf 1 januari 2009 kunnen tot een maximum van € 2.269  worden omgezet in onbelaste (saldo) lijfrente-uitkeringen, en:
  • het saldo van de premies van 1 januari 2001 tot 1 januari 2009 hoger dan € 2.269 kunnen wel volledig worden omgezet in onbelaste (saldo) lijfrente-uitkeringen.

Dit is één van de vijf verschillende vormen van fiscale behandeling van de saldolijfrenten. De fiscale behandeling is afhankelijk van de datum van het afsluiten van de verzekering. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.