Eenjarige risicopremie


Een eenjarige risicopremie is een  risicopremie die elk jaar opnieuw wordt bepaald aan de hand van de dekking en de sterftekans van de verzekerde. De premie stijgt naarmate de leeftijd van de verzekerde stijgt. Bij een gelijkblijvende dekking zal daarom de eenjarige risicopremie jaarlijks stijgen.

Een variant op de eenjarige risicopremie is de gelijkblijvende risicopremie.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.