Eenvoudig product


Sommige eenvoudige financiele producten zijn vrijgesteld van de adviesregels. 

Om welke financiele producten het gaat is niet in de wet terug te vinden. Wel is in artikel 41 lid 2 van de Vrijstellingsregeling Wft een lijst opgesteld van product(groep)en die wel onder de adviesregels vallen. Producten die hier niet worden genoemd vallen onder de vrijstelling.