Eerstejaars Ziektewetbeoordeling


Werknemers in de Ziektewet worden na één jaar ziekte door UWV beoordeeld. Indien zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn dan wordt de Ziektewetuitkering na een maand beëindigd. Als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is dankzij re-integratie in werk, dan geldt een uitlooptermijn van zes maanden.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van gangbare arbeid.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.