Elementen eigenwoningschuld


Vanaf 2013 gelden voor renteaftrek van een eigenwoningschuld nieuwe regels. Hoofdregel is dat voor nieuwe lening de rente alleen in aftrek mag worden genomen als er aan de zogenoemde aflosverplichting wordt voldaan. Er wordt aan deze aflosverplichting voldaan als de geldlening binnen een vastgestelde periode met en minimumbedrag wordt afgelost. In een aantal situatie hoeft er niet verplicht te worden afgelost. De geldlening kan middels annuïteiten of lineair worden afgelost.

Wanneer verplicht aflossen?
In de volgende situaties moet u voldoen aan de aflossingsverplichting om de rente te mogen aftrekken:

  • Het afsluiten van een 1e keer een hypotheek of lening in 2013 of daarna.
  • Verhoging van de bestaande hypotheek of lening, bijvoorbeeld voor een verbouwing.

Is er op 31 december 2012 al een eigenwoningschuld? Dan geldt de aflossingsverplichting alleen voor het extra bedrag dat geleend wordt.
Wanneer niet verplicht aflossen?


In de volgende situaties geldt de aflossingseis niet:

  • In geval van een starterslening
  • In geval van een eigenwoningschuld waarvoor geen aflosverplichting geld en deze lening wordt overgesloten.
  • Afsluiten van een overbruggingshypotheek.
  • Wordt een nieuwe hypotheek of lening afgesloten voor een eigen woning vóór het einde van het jaar dat volgt op het jaar van aflossing? Dan hoeft het bedrag van de oude eigenwoningschuld niet verplicht afgelost te worden om renteaftrek te krijgen.