Inhoudingsplichtige


De inhoudingsplichtige is de persoon of de rechtspersoon die verplicht is belasting in te houden op loon of uitkeringen van de belastingplichtige.

De inhoudingsplichtige kan zijn:

  •  de werkgever voor loon, dit kan zowel een bedrijf als de overheid zijn;
  • de pensioenuitvoerder bij uitbetalingen van pensioen;
  • de uitkeringsinstantie zoals het UWV;
  • de verzekeraar bij uitbetaling van lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.