Kapitaalovereenkomst


De kapitaalovereenkomst is een van de drie soorten pensioenovereenkomsten die de Pensioenwet in artikel 10 noemt.

Een kapitaalovereenkomst is een pensioentoezegging waarbij de hoogte van het kapitaal op pensioendatum vaststaat. De werknemer zet uiterlijk op de pensioendatum het kapitaal, tegen de dan geldende tarieven, om in een pensioenuitkering. De hoogte van het pensioen is op het moment van de toezegging dus niet bekend, net zoals bij een premieovereenkomst. De pensioenuitvoerder bepaalt de hoogte van de premie aan de hand van het toegezegde gegarandeerde kapitaal. 

De deelnemer loopt bij een kapitaalovereenkomst geen beleggingsrisico tijdens de opbouwperiode. Hij loopt wel het langlevenrisico en het renterisico op het moment van aankoop van de pensioenuitkering. Dit risico kan hij verminderen door gebruik te maken van de pensioenknip.

Bij invoering van de Pensioenwet in 2007 was in de Wet op de Loonbelasting nog geen kapitaalovereenkomst opgenomen. In het Beleidsbesluit van 17 december 2014 (BLKB2014/2132M) heeft de staatssecretaris van Financien de kapitaalovereenkomst aangewezen als fiscaal toegestane pensioenregeling. De fiscus beschouwt de kapitaalovereenkomst als een premieovereenkomst, waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak op kapitaal. 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.