Langlevenrisico


Het langlevenrisico is het risico dat een verzekerde persoon langer leeft dan op basis van de gehanteerde sterftekansen wordt verwacht.

Bij premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten heeft de deelnemer te maken met het langlevenrisico. Een afwijking in de gebruikte overlevingstafel (op de pensioendatum) leidt tot een afwijking in de hoogte van het pensioen (ten opzichte van het oorspronkelijk beoogde pensioen).

Als op de pensioendatum de verwachte levensduur korter is dan oorspronkelijk was aangenomen, leidt dat tot een hoger pensioen. De praktijk wijst echter uit dat de gemiddelde leeftijd nog altijd stijgt. Dit leidt tot een lager pensioen dan was beoogd.

Ook bij een bancaire oudedagslijfrente loopt de rekeninghouder langlevenrisico: er bestaat een kans dat hij ouder wordt dan de afgesproken uitkeringstermijn, en dat hij daardoor na dit tijdstip geen uitkeringen meer ontvangt.

Het tegenovergestelde van het langlevenrisico is het kortlevenrisico.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.