Loonbelasting


Loonbelasting is de belasting die de overheid heft over het loon van natuurlijke personen op grond van de Wet op de Loonbelasting 1964. De loonbelasting is in veel gevallen een voorheffing op de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat betekent dat al betaalde loonbelasting meestal wordt verrekend met het verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.