Maatmaninkomen


Een zieke werknemer heeft, na zijn ziekmelding, 104 weken lang recht op loondoorbetaling bij ziekte. Na deze periode volgt de WIA beoordeling waarbij door een arbeidsdeskundige wordt onderzocht of de werknemer recht heeft op een uitkering vanuit de WIA. De arbeidsdeskundige stelt onder andere het maatmaninkomen vast. 

Het maatmaninkomen is het (jaar)inkomen dat gezonde personen verdienen met soortgelijke opleiding en ervaring die werken in dezelfde omstandigheden of omgeving. Het UWV gebruikt het maatmaninkomen om de restverdiencapaciteit van een aanvrager van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA en in het verleden WAO en WAZ) vast te stellen.

Het maatmaninkomen wordt niet afgetopt. In de meeste gevallen is het maatmaninkomen het eigen inkomen van de werknemer. In enkele situaties vindt er een correctie plaats door UWV als er redenen zijn om aan te nemen dat het werkelijke inkomen niet overeenstemt met 'wat soortgelijke personen' verdienen.

Het maatmaninkomen wordt op uurloonbasis vastgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers die parttime werken benadeeld zouden worden, omdat ook de restverdiencapaciteit op uurbasis wordt bepaald.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.