Maatwerkregeling


Hierbij laat de werkgever zich voor de uitvoering van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid ondersteunen door een arbeidsdeskundige. Dit kan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige zijn. De arbodeskundige kan worden gebruikt voor:

Voor het gebruik maken van de maatwerkregeling zijn er enkele aandachtspunten:

  •          De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de keuze om deskundigheid in te huren via een arbodienst of zelf te organiseren. 
  •          Eigen medewerkers mogen ook worden ingezet als gecertificeerd arbodeskundige. Dit kan echter alleen indien schriftelijke overeenstemming is bereikt met de vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.
  •          Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten toetsen door een arbodeskundige. 
  •          In de RI&E moet staan hoe werknemers toegang hebben tot arbodeskundigen, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige.
  •          Bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen, mits deze bedrijven met een door de branche erkend RI&E-instrument werken.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.