Naamloze vennootschap


De naamloze vennootschap (NV) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die aan toonder of op naam luiden en - in tegenstelling tot die van een BV - in beginsel vrij overdraagbaar zijn. Dat wil zeggen: de aandelen kunnen zonder tussenkomst van een notaris worden verhandeld, bijvoorbeeld op de beurs. In principe zijn aandeelhouders nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap.

Bij een naamloze vennootschap hoeft geen register van aandeelhouders worden opgesteld. Vandaar de toevoeging “Naamloze”. Bij een BV staan de aandelen op naam en zijn dus alle aandeelhouders bekend.

In principe zijn aandeelhouders nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. In beginsel kan niemand persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, tenzij kan worden aangetoond dat er misstanden hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de organisatie.

Andere ondernemingsvormen zijn de: 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.