Ondernemingsvormen


Een van de eerste keuzes die een zelfstandig ondernemer moet maken om zijn bedrijf te kunnen uitoefenen is de keuze voor een rechtsvorm, ook wel ondernemingsvormen genoemd. 

Er zijn drie soorten ondernemingsvormen:

1. Natuurlijke ondernemingsvormen: het grootste risico met deze ondernemingsvormen is dat de wet een zelfstandig ondernemer volledig aansprakelijk stelt voor alle aansprakelijkheid die op het bedrijf rust, ook wel hoofdelijke aansprakelijkheid genoemd. Gaat er iets namens het bedrijf mis, dan is de ondernemer 100% aansprakelijk, met uiteindelijk zelfs zijn privé vermogen. Voorbeelden van natuurlijke ondernemingsvormen zijn:

2. Privaatrechtelijke ondernemingsvormen: dit zijn samenwerkingsvormen en instanties die volgens de wet zelf kunnen handelen. De onderneming zelf, en niemand anders, is aansprakelijk voor de gevolgen. Een rechtspersoon kan zelf transacties maken en is zelf verantwoordelijk voor zijn verplichtingen. De eigenaren staan los van het bedrijf. Zij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de handelingen die het bedrijf doet. In het ergste geval raken aandeelhouders en investeerders hun investering kwijt, maar hun privévermogen is geen onderpand voor het bedrijf. Voorbeelden van privaatrechtelijke ondernemingsvormen zijn:

3. Publiekelijke ondernemingsvormen: er zijn ook publiekelijke ondernemingsvormen. Deze zijn opgericht door de overheid. Vormen zijn:

  • de staat,
  • provincies,
  • gemeenten,
  • waterschappen,
  • bedrijf- en produktschappen.

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.