Ouderdomspensioen


Het ouderdomspensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst.

Ouderdomspensioen is pensioen dat vanaf de pensioendatum levenslang aan de (voormalige) deelnemer van een pensioenregeling wordt uitgekeerd. Ouderdomspensioen kan worden opgebouwd door middel van een uitkeringsovereenkomst, een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst. De hoogte van het ouderdomspensioen is aan fiscale maxima gebonden. Het maximale opbouwpercentage is terug te vinden in artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964.

Ouderdomspensioen is in beginsel levenslang, maar er zijn nog twee vormen van tijdelijk ouderdomspensioen:

Na de introductie van de Wet Aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling per 01-01-2006 is de opbouw van tijdelijk ouderdomspensioen voor deelnemers geboren na 31-12-1949 fiscaal niet meer toegestaan. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.