Partnerpensioen


Het partnerpensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst.

Partnerpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen die is bedoeld voor de partner van de overleden deelnemer. Het partnerpensioen wordt na overlijden van de deelnemer uitgekeerd aan de partner. De partner moet wel voldoen aan de partneromschrijving in het pensioenreglement om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen.

Het partnerpensioen wordt vrijwel altijd als periodieke uitkering verzekerd. Er kan sprake zijn van partnerpensioen op opbouwbasis, of van partnerpensioen op risicobasis. De hoogte van het partnerpensioen is gebonden aan fiscale maxima.

Het partnerpensioen kan verzekerd worden volgens twee systemen:

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.