Peildatum


De peildatum is de datum waarop de pensioenuitvoerder jaarlijks de pensioenaanspraken (bij uitkeringsovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten) of de pensioenpremie (bij premieovereenkomsten) vaststelt en eventueel indexatie toekent.

Meestal wordt als peildatum het moment aangehouden waarop een onderneming salarisverhogingen toekent. In de meeste gevallen is de peildatum 1 januari. Op basis van het pensioengevend loon, het parttime percentage en de dan geldende franchise berekent de pensioenuitvoerder:

  • bij een uitkeringsovereenkomst de pensioenaanspraken, de jaarlijkse inkoop en de bijbehorende (backservice)koopsommen;
  • bij een kapitaalovereenkomst het kapitaal en de bijbehorende premie/koopsom;
  • bij een premieovereenkomst de beschikbare premie.

Op de peildatum koopt de pensioenuitvoerder pensioen in tot een tijdsevenredig niveau (berekend tot de volgende peildatum), en brengt de premies en koopsommen in rekening bij de werkgever. Bij tussentijdse uitdiensttreding restitueert de pensioenuitvoerder de teveel betaalde premies en/of koopsommen, en verlaagt hij de aanspraken.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.