Pensioen


Pensioen in ruime zin

Pensioen in ruime zin is elke financiële voorziening die bij wegvallen van inkomen uit arbeid zorgt voor een periodieke uitkering voor een begunstigde. Deze uitkering dient als vervanging van het weggevallen inkomen en eindigt bij het overlijden van de begunstigde.

Onder deze ruime definitie vallen inkomensvoorzieningen uit het eerste pijler pensioen zoals AOW, het tweede pijler pensioen en het derde pijler pensioen zoals een lijfrente, of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Pensioen in enge zin

Een periodieke uitkering ter vervanging van gederfd inkomen als gevolg van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid, die voortvloeit uit de relatie tussen werkgever en werknemer. Dit is een tweede pijler pensioen.  In de Pensioenwet is het begrip pensioen in artikel 1 gedefinieerd als de opsomming van de mogelijke pensioensoorten. Elke pensioensoort moet voldoen aan een aantal eisen om te kunnen gelden als pensioen in de zin van de Pensioenwet.

Dit noemt wel wel de  'constitutieve vereisten'. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van pensioen in de zin van de Pensioenwet als één van die elementen ontbreekt. Voorzieningen uit het eerste pijler pensioen en het derde pijler pensioen vallen niet onder deze definitie.

Afhankelijk van de context zal afgeleid moeten worden welk pensioenbegrip bedoeld wordt.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.