Pensioenaanspraak


De (pensioen)aanspraak is het recht op een nog niet ingegaan pensioen. Volgens artikel 1 van de Pensioenwet valt voorwaardelijke toeslagverlening niet onder de pensioenaanspraak, omdat deze toeslag alleen onder voorwaarden wordt toegekend.