Pensioengevend loon


Het pensioengevend loon is het uitgangspunt voor de bepaling van:

Het salaris en het pensioengevend loon kunnen hetzelfde zijn, maar het is ook mogelijk dat in de CAO of in het pensioenreglement een maximum salaris is opgenomen.

In het pensioenreglement staat omschreven welke inkomensbestanddelen, naast het normale loon, meetellen voor de bepaling van het pensioengevend loon. Voorbeelden hiervan zijn vakantiegeld, dertiende maand, (structureel) overwerk, variabele beloning, gratificaties en bonussen. Bijtelling als gevolg van een auto van de zaak behoort niet tot het pensioengevend loon. 

Met ingang van 2015 is er een maximum aan het pensioengevend loon gesteld. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.