Pensioenuitvoerder


De pensioenuitvoerder is de organisatie die de pensioenregeling daadwerkelijk uitvoert. Zij is verantwoordelijk voor onder meer het innen van de premies, het beleggen van de premies, de administratie, informatieverstrekking aan deelnemersslapers en gepensioneerden, en het opstellen van de pensioenovereenkomst.

Daarnaast moet de pensioenuitvoerder ervoor zorgen dat er voldoende geld aanwezig is en blijft voor het kunnen voldoen aan de plicht tot het uitkeren van de pensioenen. De werkgever voldoet aan de onderbrengingsplicht die de Pensioenwet hem stelt, door de pensioenregeling bij een pensioenuitvoerder onder te brengen. De werkgever doet dit door een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de pensioenuitvoerder.

De pensioenuitvoerder hoeft niet alles eigenhandig uit te voeren. Zij kan andere partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde onderdelen van haar taken, bijvoorbeeld het beleggen of het administreren. De pensioenuitvoerder blijft echter altijd de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt voor de deelnemers, slapers en gepensioneerden.

De Pensioenwet staat vier soorten pensioenuitvoerders toe:

De DGA neemt een bijzondere positie in: omdat zijn pensioentoezegging niet onder de bepalingen van de Pensioenwet valt, hoeft hij zijn pensioenregeling niet bij een van de  genoemde pensioenuitvoerders onder te brengen. Zijn eigen werkmaatschappij of holding mag ook als pensioenuitvoerder optreden.

De pensioenuitvoerder is op grond van de Pensioenwet verplicht bepaalde informatie te geven aan een deelnemer, gewezen deelnemer of gewezen partner.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.