Preventiebeleid


Onder het preventiebeleid van de werkgever vallen de activiteiten die ziekmeldingenziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van de werknemers behoren te voorkomen. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hierbij een rol. De werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers in een veilige omgeving kunnen werken, waarbij hij er onder andere voor moet zorgen dat er een BHV-er aangesteld is. Ook moeten de werkplek en de middelen waarmee wordt gewerkt aan de veiligheidseisen voldoen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren waarmee zij de arbeidsrisico’s in kaart brengen. Ook moet de werkgever een preventiemedewerker aanwijzen die de werkgever ondersteunt bij de dagelijkse zorg voor de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. De maatregelen en voorzieningen die het bedrijf treft voor de veiligheid en gezondheid worden vastgelegd in een arbocatalogus. Een aanstellingskeuring kan ook onderdeel zijn van het preventiebeleid. 

In het Burgerlijk Wetboek, de Arbowet en vooral het Arbo-besluit zijn veel regels vastgelegd. De meest bekende zijn:

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.