Re-integratie


Re-integratie betekent: de terugkeer in het arbeidsproces van werkloze, arbeidsgehandicapte en arbeidsongeschikte werknemers bewerkstelligen. Dit start op het moment van de ziekmelding.  Als het herstel heeft plaatsgevonden zal er een hersteldmelding moeten plaatsvinden. 

Als een werknemer ziek wordt, is het belangrijk om samen met de werkgever zo snel mogelijk alles in gang te zetten om weer aan het werk te komen. Een arbodienst en casemanager kunnen begeleiding bieden tijdens verzuim. Een interventie kan ook onderdeel zijn van re-integratie. Bij kortdurende griepjes is het opstellen van een re-integratieplan niet relevant. Het gaat om het onderkennen van langdurige, of dreigend langdurige situaties. De Wet verbetering poortwachter geeft voor de re-integratie-activiteiten het raamwerk waarbij uiterlijk in de achtste week een Plan van Aanpak wordt opgesteld. Voor bepaling van ziekte in relatie tot het werk wordt de arbo-arts of de bedrijfsarts ingezet.

Tijdens de eerstejaarsevaluatie na 52 weken ziekte wordt de re-integratie van de werknemer besproken. Vervolgens beoordeelt het UWV na 104 weken ziekte of er voldoende en juiste re-integratie-inzet heeft plaatsgevonden en vindt de WIA beoordeling plaats. Als er te weinig re-integratie inspanningen zijn geleverd kan een loonsanctie het gevolg zijn. Tussentijdse toetsing vindt alleen plaats als hierom verzocht wordt door de werkgever of de werknemer. Dit betreft dan het vragen van een deskundigenoordeel aan het UWV. Een van de vormen van re-integratie is het benutten van de mogelijkheden tot arbeid in de vorm van passende arbeid. Deze passende arbeid kan plaatsvinden bij spoor 1 re-integraite en spoor 2 re-integratie. 

De werknemer die uiteindelijk in de WIA terecht komt, heeft al veel meegemaakt qua re-integratie. De WIA moet de werknemer prikkelen tot re-integratie. Niet voor werknemers met een IVA-uitkering, maar wel voor de werknemers met een WGA-uitkering. Zij hebben een re-integratieverplichting, soms ook op basis van het re-integratiebeleid van de werkgever, maar los van deze verplichting is de uitkeringsregeling zo opgebouwd dat werken lonend is.

Een bijzondere weg tot re-integratie is de individuele re-integratie overeenkomst (IRO).

 

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.