Renterisico bij ingang uitkering pensioen of lijfrente


Het renterisico bij pensioen of lijfrente is het risico dat de marktrente, waarmee de verzekeraar  in het tarief rekent, op de einddatum van een contract anders is dan bij aanvang van het contract. Als een verzekeraar rekening houdt met een lagere rente is het tarief voor de opbouw van de pensioenaanspraak hoger, en andersom. 

Bij een uitkeringsovereenkomst heeft de werknemer recht op een aanspraak. Als de toezegging in het nieuwe contract ongewijzigd blijft, stijgt de premie die de werkgever moet betalen als de verzekeraar de rekenrente in het tarief verlaagt.

Bij een premieovereenkomst en een kapitaalovereenkomst heeft de werknemer op pensioendatum recht op een kapitaal. Dit kapitaal kan hij bij een pensioenuitvoerder onderbrengen. De werknemer loopt het renterisico, want afhankelijk van de hoogte van de marktrente ontvangt hij van de pensioenuitvoerder een hoger of een lager pensioen. Door middel van life cycle beleggen anticiperen uitvoerder op renteschommelingen. Dit zorgt ervoor dat het renterisico sterk afneemt.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.