Restverdiencapaciteit


Een zieke werknemer heeft, na zijn ziekmelding, 104 weken lang recht op loondoorbetaling bij ziekte. Na deze periode volgt de WIA beoordeling waarbij door een arbeidsdeskundige wordt onderzocht of de werknemer recht heeft op een uitkering vanuit de WIA. De arbeidsdeskundige stelt onder andere het maatmaninkomen en de restverdiencapaciteit vast.

De restverdiencapaciteit is het inkomen dat iemand, met zijn vaardigheden en bekwaamheden, en gelet op zijn beperkingen, volgens het UWV, nog kan verdienen. De hoogte van de restverdiencapaciteit speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de WGA-vervolguitkering.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.