Taxatiewaarde registergoed


 

Voor de hoogte van een hypothecair krediet is, naast het inkomen van de geldlener, de waarde van de woning van belang. Om de waarde van de woning te bepalen gebruikt de geldverstrekker een taxatierapport. In het taxatierapport staan verschillende waarden van het onroerend goed:

  • onderhandse verkoopwaarde: waarde van de lege woning bij verkoop onder normale omstandigheden.  Dit heet ook wel vrije verkoopwaarde.
  • executiewaarde: waarde bij gedwongen verkoop. Dit is de waarde die voor de geldverstrekker van belang is.
  • herbouwwaarde: bedrag dat nodig is om het onroerend goed opnieuw te bouwen.