technische acceptatie


Technische acceptatie houdt in dat de verzekeringsmaatschappij de verzekeringsaanvraag toetst aan het eigen acceptatiebeleid. Is het beroep dat uitgeoefend wordt verzekerbaar? Is de juiste beroepsklasse toegepast voor de premievaststelling? Hiermee wordt bereikt dat hoe zwaarder het beroep is (hoe groter de kans op arbeidsongeschiktheid), hoe hoger de premie is. Veel verzekeraars hanteren beroepsklassen 1 tot en met 4, soms 5  waarbij dan klasse 4 danwel klasse 5 tot de hoogste premie leidt. Verdere vragen zijn: hoeveel uren werkt de ondernemer, en in welke verdeling qua handenarbeid, administratie, commercieel enzovoort, hoe lang bestaat het bedrijf en zijn er ook werknemers werkzaam? Allemaal vragen die van toepassing zijn om een goed beeld te krijgen van het risico van de ondernemende verzekerde, naast het tweede deel van de acceptatie: de medische acceptatie.

De uitkomst ervan kan resulteren in een clausulering van de polis, in dit voorbeeld een technische clausule.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.