Terbeschikkingstelling


Terbeschikkingstelling betekent dat een ondernemer privé-bezittingen ter beschikking stelt aan zijn onderneming (BV of eenmanszaak). Bijvoorbeeld de beschikking over een pand, werkruimte of het lenen van geld aan de BV.

De vergoeding voor het ter beschikking stellen aan de BV wordt in privé bij de ondernemer belast met inkomstenbelasting in box 1. De opbrengsten min de aftrekbare kosten en de vrijstelling is het resultaat uit de terbeschikkingstelling van een bezitting.

De volgende terbeschikkingstellingen kunnen rekenen op speciale aandacht van de fiscus:

  • leenverhoudingen tussen een BV/NV en zijn bestuurder of DGA, en:
  • terbeschikkingsstellingen, waarbij de ondernemer privé-bezittingen ter beschikking stelt aan zijn onderneming (BV of eenmanszaak)

Is geen sprake van een marktconforme vergoeding, dan is de leenverhouding mogelijk onzakelijk en kan sprake zijn van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. De vergoeding wordt dan (fictief) gesteld op het marktconforme bedrag. Zijn er geen opbrengsten of te lage opbrengsten uit de terbeschikkingstelling én zijn daarvoor zakelijke redenen aan te voeren, dan is er geen belastingheffing verschuldigd.

Voor toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling is vereist dat een belastingplichtige een zogenoemd aanmerkelijk belang (globaal gezegd een belang van ten minste 5%) heeft in de vennootschap waaraan men een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt (bijvoorbeeld verhuurt). Deze regeling geldt ook wanneer een verbonden persoon zo’n aanmerkelijk belang heeft. Met een verbonden persoon wordt gedoeld op de partner van de belastingplichtige en op de minderjarige kinderen van de belastingplichtige of zijn partner.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.