Terugkeerpremie Ziektewet


Een grote of middelgrote werkgever die na een periode van eigenrisicodragerschap Ziektewet terugkeert naar het UWV, betaalt de terugkeerpremie. De terugkeerpremie geldt als de werkgever terugkeert op eigen verzoek of van rechtswege als de garantieverklaring is ingetrokken. De terugkeerpremie komt in de plaats van de minimumpremie, die is namelijk niet passend als er meteen al uitkeringen bekostigd moeten worden. Toch kan de minimumpremie blijven bestaan in het geval dat de terugkeerpremie lager uitvalt dan de minimumpremie. De terugkeerpremie geldt voor grote werkgevers en voor het individuele deel van de gedifferentieerde Ziektewetpremie voor middelgrote werkgevers. Omdat kleine werkgevers bij terugkeer de sectorpremie betalen, is invoer van een terugkeerpremie voor hen niet nodig. 

Hoogte van de terugkeerpremie

Het premiedeel ZW-flex bedraagt in de 2 kalenderjaren na het einde van het eigenrisicodragerschap de helft zijn van de sectorale premie ZW-flex die geldt voor de sector waarbinnen de werkgever valt. Als UWV een hogere premie kan vaststellen op basis van een eerdere periode waarin de werkgever geen eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is geweest, dan geldt deze hogere premie. Dit kan voorkomen als de werkgever binnen twee jaren weer terugkeert in het publieke bestel en er in het jaar T-2 Ziektewetschade is geweest. Komt de vaststelling van het UWV onder de minimumpremie uit, dan geldt de minimumpremie.

De terugkeerpremie geldt voor het jaar waarin wordt teruggekeerd en het jaar daarop. Nooit langer dan 2 jaar dus, maar door de terugkeermogelijkheid per juli kan de duur ook 1,5 jaar zijn.  

Voorbeeld

Een grote werkgever keert na een aantal jaren van eigenrisicodragen per 2015 terug in het publieke bestel.

 • loonsom 2015: €35.000.000
 • loonsom 2013: €32.000.000
 • ZW last 2013: nihil
 • Sector 52 Uitzendbedrijven
 • Gedifferentieerde ZW premie secotrtabel: 4,44%
 • Individuele ZW premie: 0,14%
 • Terugkeerpremie ZW: 0.5 * 4,44% = 2,22%

Individuele ZW premie < Terugkeerpremie ZW

ZW flexpremie 2015: €35.000.000 * 2,22% = €777.000

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.