Tienjaarstermijn bij Successiewet


De tienjaarstermijn bij de Successiewet is een van de fictiebepalingen. Deze houdt in dat een persoon met de Nederlandse nationaliteit, die binnen 10 jaar nadat hij is geëmigreerd, komt te overlijden, geacht wordt in Nederland woonachtig te zijn. In de wetstekst staat: metterwoon verlaten. Dit betekent dat iemand zich definitief in het buitenland heeft gevestigd.

Door deze fictiebepaling kan de fiscus alsnog erfbelasting inhouden als die persoon binnen 10 jaar na emigratie overlijdt.