Tijdelijk nabestaandenpensioen


Het tijdelijk nabestaandenpensioen op risicobasis kan bestaan uit een ANW-hiaatverzekering en/of een tijdelijk nabestaandenpensioen.

ANW-hiaatverzekering (nabestaandenoverbruggingspensioen)

De ANW-hiaatverzekering is een tijdelijk partnerpensioen (tot de AOW-datum) dat bedoeld is om het gemis aan ANW te compenseren. Er zijn twee varianten: het direct ingaande ANW-hiaatpensioen en het uitgestelde ANW-hiaatpensioen. Het uitgestelde ANW-hiaatpensioen gaat pas in zodra de wettelijke ANW-uitkering beëindigd is, en loopt door tot de AOW-datum van de achtergebleven partner.

De ANW-hiaatverzekering keert een periodieke uitkering uit aan de achterblijvende partner. De hoogte van de uitkering is meestal is gekoppeld aan de hoogte van de uitkering van de Algemene nabestaandenwet. Het ANW-hiaat is ontstaan nadat de Algemene Weduwen- en Wezenwet werd vervangen door de Algemene nabestaandenwet. Alle weduwen van 40 jaar en ouder kwamen in aanmerking voor de AWW-uitkering. De AWW keerde uit totdat de weduwe de AOW-leeftijd bereikt had. 

Niet alle nabestaanden komen in aanmerking  voor een wettelijke ANW-uitkering. Bovendien is de ANW-uitkering tijdelijk, en is de hoogte afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Hierdoor komen minder mensen in aanmerking voor een ANW-uitkering dan vroeger voor een AWW-uitkering.

De ANW-hiaatverzekering is, in tegenstelling tot de wettelijke ANW-uitkering, niet inkomensafhankelijk.

Tijdelijk nabestaandenpensioen

Het tijdelijk nabestaandenpensioen is een tijdelijke verhoging van het partnerpensioen. Het tijdelijk nabestaandenpensioen is vaak bedoeld om de inkomenseffecten van het hogere belastingtarief en de premieplicht op te vangen die gelden zolang de achtergebleven partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Na het bereiken van de AOW-leeftijd geldt voor de achtergebleven partner een lager belastingtarief. Bovendien hoeft de achtergebleven partner dan geen premies voor sociale verzekeringen meer te betalen.

 

 

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.