Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet


De tijdelijke regeling hypothecair krediet is een wettelijke bepaling waar alle geldverstrekkers zich aan moeten houden. De TRHK is in 2012 door de overheid bepaald om zich met de hypotheekregels te bemoeien. Regels vanuit de gedragscode hypothecaire financieringen zijn in wetgeving vastgelegd om consumenten te beschermen. In deze regeling staan onder andere de volgende regels:

  • Leennormen
  • Verhouding hypothecaire schuld ten opzichte waarde woning (LTV)