Tijdsevenredig pensioen


Het tijdsevenredig pensioen is het pensioen dat de deelnemer had kunnen bereiken bij voortzetting van het dienstverband tot de pensioendatum, verminderd met het pensioen dat de deelnemer tot de pensioendatum zou hebben opgebouwd als hij vanaf de datum van ontslag had deelgenomen in de pensioenregeling van de werkgever.

In formulevorm:

Tijdsevenredig pensioen = Verzekerd pensioen -/- (Pensioengrondslag * Toekomstige diensttijd vanaf de berekeningsdatum * Parttime percentage * Opbouwpercentage)

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.