Tijdsevenredige inkoop


Met tijdsevenredige inkoop wordt bedoeld dat de pensioenuitvoerder jaarlijks een evenredig deel van het ouderdomspensioen (en eventueel het partnerpensioen en wezenpensioen) inkoopt.

Aan het eind van het jaar is er dan precies zoveel pensioen ingekocht als nodig zou zijn bij uitdiensttreding van de deelnemer aan het eind van het jaar (het tijdsevenredig pensioen). De werkgever is achteraf geen backservicekoopsom verschuldigd; deze moet hij bij het ontstaan daarvan (op de peildatum) direct betalen aan de pensioenuitvoerder.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.