Toegelaten aanbieder


Een toegelaten aanbieder is een aanbieder van financiële producten, zoals bancaire lijfrentelijfrenteverzekering die in de Wet Inkomstenbelasting  en pensioen die in de Wet Loonbelasting is benoemd.

Bij (bruto) lijfrentepolissen zijn toegelaten aanbieders:

 • verzekeraars volgens artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht;
 • pensioenfondsen, die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting;
 • een door de Minister van Financiën goedgekeurd, niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het levensverzekeringsbedrijf uitoefent, als de premies voortkomen uit een vrijwillige voorzetting van een pensioenregeling;
 • een door de Minister van Financiën goedgekeurd uitvoeringsorgaan, dat voldoet aan voorwaarden.

Bij bankspaarlijfrentes of lijfrentebeleggingsrekeningen zijn toegelaten aanbieders:

 • banken die voldoen aan de voorwaarden van de Wet op het financieel toezicht;
 • een beleggingsinstelling of een instelling voor collectieve beleggingen in effecten, die is gevestigd in Nederland;
 • een door de Minister van Financiën goedgekeurd uitvoeringsorgaan, dat voldoet aan voorwaarden.

Alle hierboven toegelaten aanbieders mogen de netto lijfrente aanbieden. Pensioenfondsen moeten ervoor zorgen dat het bruto pensioen en het netto pensioen of netto lijfrente niet met elkaar vermengen.

Naast deze aanbieders is het mogelijk dat een persoon of een onderneming die bij overdracht van de onderneming een lijfrente bedingt als tegenprestatie voor de overdracht van de onderneming onder de volgende voorwaarden optreedt als verzekeraar:

 • de hoogte van de lijfrente mag maximaal de met of bij de overdracht van de onderneming behaalde winst zijn;
 • onder aftrek van een eventuele oudedagsreserve in het jaar van de overdracht.

Voor pensioen zijn in Artikel19a Loonbelasting de toegelaten uitvoerders opgenomen:

 • verzekeraars volgens artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht;
 • pensioenfondsen, die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting;
 • een door de Minister van Financiën goedgekeurd, niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het levensverzekeringsbedrijf uitoefent, als de premies voortkomen uit een vrijwillige voorzetting van een pensioenregeling;
 • een BV die de pensioenverplichting tot het binnenlands ondernemingsvermogen en voldoet aan de voorwaarden, dat is de BV waarin het eigen beheer pensioen voor de DGA wordt opgebouwd;
 • een pensioenlichaam in een andere lidstaat van de Europese Unie, dat voldoet aan voorwaarden;
 • een door de Minister van Financiën goedgekeurd uitvoeringsorgaan, dat voldoet aan voorwaarden;
 • een Premie Pensioen Instelling;
 • Algemeen Pensioenfonds (APF)

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.