Toerekening WGA-uitkering


Een WGA-uitkering wordt de eerste tien jaar aan een werkgever toegerekend. Eerst wordt de loongerelateerde uitkering helemaal toegerekend die kan duren van drie tot 38 maanden. Vervolgens wordt de loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering aan de werkgever toegerekend tot 70% van het minimumloon. Dat kan minder zijn als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. 

Een werkgever die eigenrisicodrager is betaalt de WGA-uitkeringen zelf. Een werkgever die dit risico heeft verzekerd bij een private verzekeraar kan op termijn een hogere premie tegemoet zien. 

Een werkgever die geen eigen risicodrager is, betaalt een gedifferentieerde premie aan het UWV. Twee jaar na de toekenning van een WGA-uitkering krijgt de werkgever te maken met een verhoogde gedifferentieerde premie. Overigens is daarbij de loonsom van de werkgever wel bepalend. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.