Toestemming partner nodig volgens Burgerlijk Wetboek


Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen de partners binnen bepaalde kaders onafhankelijk van elkaar handelen. Deze handelingen binden ook de andere partner (artikel 1:85 van het Burgerlijk Wetboek) .

Van een aantal handelingen heeft de wetgever in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat de partners elkaars toestemming nodig hebben:

  1. De echtelijke woning en/of een (deel van) de inboedel. Dit kan ook een stacaravan of woonboot zijn en het maakt niet uit of deze door beide of een van de echtlieden bewoond wordt.
  2. Giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige. Er is toestemming vereist voor de giften van de echtgenoot wanneer een gift bovenmatig of ongebruikelijk is. Of er sprake van bovenmatigheid is, is afhankelijk van de omstandigheden zoals bijvoorbeeld de hoogte van de gift en de financiële positie van de echtgenoten.
  3. Borgstelling. Een echtgenoot mag zich niet als hoofdelijk schuldenaar verbinden voor de schuld van een ander behalve wanneer de rechtshandeling in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf is uitgevoerd.
  4. Overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken.

Als een van de bovengenoemde situaties zich voordoet is de handeling vernietigbaar. Alleen de andere partner kan een beroep op de vernietigingsgrond doen (artikel 1:89 van het Burgerlijk Wetboek). Vernietigbare handelingen moeten voldoen aan één van de bovengenoemde situaties. Zo zal het aangaan van een huurovereenkomst voor een andere woning door één partner niet onder dit wetsartikel vallen, maar de verhuur van de eigen woning door één partner wel.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.