Toetsing financiering


Het proces van beoordeling gericht op het verstrekken van een geldlening. Gericht op kwaliteit, waarbij expliciete criteria gelden om het systematisch te kunnen beoordelen maar ook evalueren.
Hetgeen met als doel een verantwoorde financiering te verstrekken.
De toetsing kan zowel extern als intern zijn.