Total Expense Ratio


De Total Expense Ratio, of de TER is een maatstaf voor de kosten die een beleggingsfonds in rekening brengt aan zijn aandeelhouders. De kosten zijn onder andere:

  • managementkosten;
  • juridische kosten;
  • accountantskosten;
  • operationele kosten.

De Total Expense Ratio wordt per beleggingsfonds berekend over een periode van twaalf maanden: de totale kosten gedeeld door de totale opbrengsten.

Niet alle kosten zijn onderdeel van de Total Expense Ratio. Interestkosten, en de transactiekosten die het fonds zelf maakt met het kopen en verkopen van effecten, worden er niet in meegenomen. De transactiekosten vormen vaak wel een grote kostenpost.

 

Per 2012 is de TER vervangen door de Ongoing Charges Figure, de OCF.