Totstandkoming pensioentoezegging DGA


De pensioentoezegging is één van de juridische aspecten van het DGA pensioen.

Pensioen vormt een onderdeel van de beloning die de DGA ontvangt van "de" BV. Hij kan rechtstreeks in loondienst zijn bij de werkmaatschappij, of via een management BV. Als de DGA vanuit een management BV werkt, en dus ook een arbeidsovereenkomst met de management BV heeft, is het dus ook de management BV die het pensioen toezegt.

Uit de statuten van de BV volgt meestal dat de beloning van de bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Omdat pensioen een deel van de beloning is, moet het formele besluit voor een pensioentoezegging dus ook worden vastgelegd in de notulen of besluitenlijst van de AVA.

Als de AVA heeft besloten pensioen toe te zeggen ontstaat er niet automatisch ook een titel, of aanspraak van de betreffende medewerker (hier de DGA) op het pensioen. Hij heeft hoogstwaarschijnlijk in zijn hoedanigheid van aandeelhouder (mee)beslist over de pensioentoezegging, maar in zijn hoedanigheid als werknemer levert hem dat niet rechtstreeks recht op pensioen op.

Om een aanspraak voor de werknemer/DGA in het leven te roepen is een overeenkomst tussen de toezeggende BV en de betreffende werknemer/DGA nodig. Dit gebeurt door de arbeidsovereenkomst uit te breiden met de pensioentoezegging. Dat kan in principe mondeling gebeuren, maar dat levert problemen op wanneer de verschillende partijen verschillende ideeën hebben over welke rechten en verplichtingen er precies gelden. Daarom leggen BV's  de pensioenafspraken met de DGA in de praktijk vast in een pensioenbrief.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.